Общи Условия и Условия за ползване

 • Сайтът и свързаните с него лица (Администратор/собственик на сайта) не носят никаква отговорност за условия на покупко-продажба, доставка и други уговорки, които се осъществяват между потребителите.

 • Всеки потребител декларира, че е съгласен цялата информация въведена от него в сайта, извън изрично посочената, да бъде достъпна за останалите потребители.

 • Информация, идентифицираща конкретен потребител и съдържаща се в базата данни на сайта, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.

 • Всеки потребител има право да публикува безплатно неограничен брой обяви, при условие че информацията предоставена от потребителя, отговаря на условията.

 • Обяви, които не са свързани с тематиката на сайта ще бъдат изтривани.

 • В сайта е забранено публикуването на обяви приканващи, съдържащи или предлагащи:

 • - порнографски, педофилски или други материали
  - платени или безплатни сексуални услуги
  - насилие и агресия
  - расова, етническа, религиозна или някакъв друг вид нетолерантност към индивидиални личности, групи или организации
  - прекалено вулгарни изрази
  - хакване, кракване и поднобно съдържание
  - комар, хазарт, казина
  - наркотици и лекарствени средства
  - бира, вино и твърд алкохол
  - тютюн, тютюневи изделия, аксесаори за тютюн, цигари и други свързани продукти
  - оръжия или боеприпаси (например огнестрелни оръжия, части за огнестрелни оръжия, бойни ножове, електрошокови устройства)
  - продукти, които са копия или имитации на маркови стоки
  - обяви съдържащи импулсни телефони или други услуги добавена стойност, в които не е изрично посочена стойността на съответната услуга(например цена на минута, на SMS и пр.)
  - обяви, написани изцяло (заглавие и/или описание) с главни букви
  - обяви написани изцяло с латински букви
  - повтарящи се обяви
  - всяко друго съдържание, което е незаконно, популяризира незаконна дейност или нарушава законните права на другите
  - всички други забранени от законодателството в Република България текстове, снимки и видео материали

 • Сайта не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви се носи от потребителя, който ги публикува. Той/тя декларира, че обявата отговаря на общите условия на сайта.

 • При нарушаване на условията или по своя преценка, екипа на сайтът си запазва правото да редактира или изтрива неподходящите обяви, както и да ограничава временно или за постоянно, достъпа на авторите им.